นำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

การสัมมนา “นำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (นักศึกษาทุน สวทช. และเครือข่าย) ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ” วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »