พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยีไมโครสไปก์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมสุขภาพ

บริษัทสไปก์ อาชิเทคโทนิกส์ จำกัด บริษัท Deep-tech สตาร์ตอัปภายใต้ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไมโครสไปก์ สำหรับเสริมประสิทธิภาพการดูแลผิว และนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนัง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ ความงาม และการแพทย์อนาคต

continue reading »