บริษัทสไปก์ อาชิเทคโทนิกส์ จำกัด บริษัท Deep-tech สตาร์ตอัปภายใต้ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไมโครสไปก์ สำหรับเสริมประสิทธิภาพการดูแลผิว และนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนัง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ ความงาม และการแพทย์อนาคต

จุดเด่นของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ ทำให้สามารถผลิตแผ่นแปะไมโครสไปก์ ที่มีลักษณะจำเพาะได้ตามต้องการ ทั้งรูปร่าง จำนวน และความหนาแน่นต่อพื้นที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนัง สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และการแพทย์อนาคต ปัจจุบัน พร้อมนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง ที่สนใจนวัตกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,