พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยีทดสอบความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัทซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จํากัด ร่วมกับ ITAP สวทช. ได้นําเทคโนโลยี Computer-aided testing (CAT) มาใช้ร่วมกับระบบควบคุมแบบ Remote factor control (RFC) สำหรับทดสอบความทนทานท่อไอเสีย ภายใต้ภาระงานจริง

continue reading »