การทำกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย GOGO Board

GOGO Board เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างโครงงานทางระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ แล้วเอาค่าที่อ่าน ได้ไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น การทำโครงงานเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โครงงานแบบจำลองที่จอดรถอัตโนมัติ

continue reading »