การทำผ้ามัดย้อม ด้วยเทคโนโลยีสีธรรมชาติ

Workshop “การทำผ้ามัดย้อม ด้วยเทคโนโลยีสีธรรมชาติ” วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ INC2-D Business Center ห้องโถง D อาคาร INC2, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »