พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน NAC2016 งานวิจัยดี เทคโนโลยีเด่น เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน NAC2016 งานวิจัยดี เทคโนโลยีเด่น เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

continue reading »