ระบบตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ด้วยสัญญาณเทระเฮิรตซ์

ผลงาน ระบบตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ด้วยสัญญาณเทระเฮิรตซ์ โดย ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ และคุณณภัทร โคตะ จากทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

continue reading »