พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล

นักวิจัย สวทช. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีไอโอทีและปัญญาประดิษฐ์ ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดการปัญหาได้สะดวก รวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น ตลอดจนผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถิติที่สำคัญ ทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

continue reading »