ต้นแบบเครนเหนือศีรษะอัตโนมัติ : การปรับปรุงความแม่นยำและเที่ยงตรงของการควบคุม

ผลงาน ต้นแบบเครนเหนือศีรษะอัตโนมัติ : การปรับปรุงความแม่นยำและเที่ยงตรงของการควบคุม โดย ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

continue reading »