Science News – 2014/02/11

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปพบกับการศึกษาลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นกับมัมมี่ในอดีต ที่อาจจะทำให้ค้นพบวิธีการรักษา หรือหยุดการระบาดของโรคในปัจจุบันได้ จากนั้นมาหาคำตอบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากๆ ส่งผลกระทบอะไรกับสมองของเราบ้างหรือไม่ และรู้ไหมว่าอะไรที่ช่วยบ่งบอกว่าสัตว์จำพวกหนู ยังไม่พร้อมผสมพันธุ์

continue reading »