เรียนรู้สู้โรคจากมัมมี่ (How Studying Mummies Could Cure Modern Diseases)
นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นกับมัมมี่ในอดีต เปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ว่าการก่อตัวและการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นได้อย่างไร วิวัฒนาการของโรคดำเนินมาอย่างไร และบางทีพวกเขาอาจค้นพบวิธีการรักษาที่ตรงจุดหรือหยุดการระบาดของมันเลยก็เป็นได้


ชีวิตติดเน็ต (Internet and You)
การใช้อินเทอร์เน็ตมากๆ ส่งผลกระทบอะไรกับสมองของเราบ้างหรือไม่ ? มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน เล่น หรือพักผ่อน ส่งผลต่อสมองอย่างลึกซึ้ง บ้างก็ในทางที่ดี บ้างก็ในทางตรงกันข้าม และบ้างก็ยังไม่ทราบผลกระทบแน่ชัด


น้ำตาหนูช่วยปกป้องหนูเด็กได้ (Prepubescent Mice Shed Tears To Fend Off Adults’ Romantic Advances)
มนุษย์เรามีกฎหมายและประเพณีทางสังคมในการควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก ซึ่งยังอยู่ในวัยที่ไม่เหมาะสมต่อการมีเพศสัมพันธุ์ แล้วในสัตว์จำพวกหนู มันมีอะไรที่ช่วยบ่งบอกว่า ยังไม่พร้อมผสมพันธุ์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,