Science News – 2013/10/22

ทุกวันนี้เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ในบรรดาอาหารที่ติดป้ายตัวโตๆ ว่า “เพื่อสุขภาพ” นั้น แท้จริงแล้วอาจเป็นแค่เพียงคำกล่าวอ้าง รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพ 11 ชนิด ที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเรา

continue reading »