11 health foods that can kill you (1/3)
ทุกวันนี้เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ในบรรดาอาหารที่ติดป้ายตัวโตๆ ว่า “เพื่อสุขภาพ” นั้น แท้จริงแล้วอาจเป็นแค่เพียงคำกล่าวอ้าง เพราะยังไม่มีหลักฐานที่สรุปแน่ชัด ล่าสุดนิตยสาร Popular Science ได้จัดอันดับ 11 อาหารเพื่อสุขภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพ 4 อันดับแรก ที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเรา


11 health foods that can kill you (2/3)
ทุกวันนี้เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ในบรรดาอาหารที่ติดป้ายตัวโตๆ ว่า “เพื่อสุขภาพ” นั้น แท้จริงแล้วอาจเป็นแค่เพียงคำกล่าวอ้าง เพราะยังไม่มีหลักฐานที่สรุปแน่ชัด ล่าสุดนิตยสาร Popular Science ได้จัดอันดับ 11 อาหารเพื่อสุขภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพอันดับที่ 5 ถึงอันดับที่ 8 ที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเรา


11 health foods that can kill you (3/3)
ทุกวันนี้เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ในบรรดาอาหารที่ติดป้ายตัวโตๆ ว่า “เพื่อสุขภาพ” นั้น แท้จริงแล้วอาจเป็นแค่เพียงคำกล่าวอ้าง เพราะยังไม่มีหลักฐานที่สรุปแน่ชัด ล่าสุดนิตยสาร Popular Science ได้จัดอันดับ 11 อาหารเพื่อสุขภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพ 3 อันดับสุดท้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเรา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,