ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ซูริมิ เนื้อปลาบดล้างน้ำจากปลาน้ำจืด

รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในวันนี้ จะนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับซูริมิ วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหาร จากเนื้อปลาเทียมได้หลากหลายชนิด ซึ่งนักวิจัยคนเก่งของเรา ได้คิดค้นนำปลาน้ำจืด มาผลิตซูริมิ เพื่อทดแทนการใช้ปลาทะเล ที่กำลังการผลิตของประเทศไทยลดลง

continue reading »