พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

สวทช. ร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนา “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประสานไปยังผู้ประสงค์บริจาค ผ่านแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกันโดยตรง

continue reading »