สวทช. ร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนา “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประสานไปยังผู้ประสงค์บริจาค ผ่านแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกันโดยตรง

โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ mds4covid19.in.th ซึ่งตอบโจทย์การจับคู่หน่วยงานรับบริจาค และผู้ต้องการบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 นี้ไปด้วยกัน สำหรับในอนาคตระบบนี้สามารถนำไปต่อยอดใช้กับภาวะวิกฤตด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,