พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แป้งดัดแปรคาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน

บริษัทเทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยเเลนด์) พัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปร คาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาลต่ำ มีใยอาหารมากกว่าแป้งสาลีทั่วไปถึง 3,000 เท่า มีโปรตีนสูงกว่า 900 เท่า และมีค่าดัชนีน้ำตาลน้อยกว่าร้อยละ 97 แต่ยังคงลักษณะและรสชาติที่พึงประสงค์ของแป้งสาลีทุกประการ ทำให้สามารถนำมาใช้ประกอบอาหาร หรือทำขนมได้ตามปกติ

continue reading »