บริษัทเทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยเเลนด์) พัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปร คาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาลต่ำ มีใยอาหารมากกว่าแป้งสาลีทั่วไปถึง 3,000 เท่า มีโปรตีนสูงกว่า 900 เท่า และมีค่าดัชนีน้ำตาลน้อยกว่าร้อยละ 97 แต่ยังคงลักษณะและรสชาติที่พึงประสงค์ของแป้งสาลีทุกประการ ทำให้สามารถนำมาใช้ประกอบอาหาร หรือทำขนมได้ตามปกติ

แป้งชนิดนี้เหมาะแก่การผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน ผู้ที่มีภาวะเบาหวานแฝง รวมถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพ และผู้ที่ทานอาหารแบบคีโตเจนิก เพื่อให้การใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวัน ยังคงสามารถเลือกบริโภคอาหาร และขนมได้ถูกใจดังเดิม แต่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,