พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ถังแก๊สอิ่มอุ่น เบา ฉลาด สะอาด อดทน

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ถังแก๊สอิ่มอุ่น เบา ฉลาด สะอาด อดทน

continue reading »