สถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำในประเทศไทย และการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อการมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

การสัมมนาเรื่อง สถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำในประเทศไทย และการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อการมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน (Saline water intrusion status in Thailand and desalination technology for water sustainability) วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »