Science News – 2014/01/07

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับเทคโนโลยีในอนาคต ที่จะเป็นความหวังในการเพิ่มกำลังการผลิตอาหาร ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง จากนั้นไปพบกับงานวิจัยที่พบว่า ทารกสามารถจดจำคำบางคำได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และยังจำคำๆ นั้นได้เมื่อเขาเกิด

continue reading »