วิธีเลี้ยงปากท้องชาวโลกแบบใหม่ ตอนที่ 1/2
มีการคาดการณ์ว่า เราจะต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุด 60% จากปัจจุบันให้ได้ภายในปี 2050 เพื่อรองรับประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการคำนวณว่าอาจจะมีประชากรเพิ่มมากถึง 9,000 ล้านคนทั่วโลก แล้วเราจะทำอย่างไร ให้มีอาหารเพียงพอต่อประชากรโลก ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เรามาดูงานวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นความหวังในการแก้ปัญหานี้

วิธีเลี้ยงปากท้องชาวโลกแบบใหม่ ตอนที่ 2/2
มีการคาดการณ์ว่า เราจะต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุด 60% จากปัจจุบันให้ได้ภายในปี 2050 เพื่อรองรับประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการคำนวณว่าอาจจะมีประชากรเพิ่มมากถึง 9,000 ล้านคนทั่วโลก แล้วเราจะทำอย่างไร ให้มีอาหารเพียงพอต่อประชากรโลก ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เรามาดูงานวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นความหวังในการแก้ปัญหานี้

เรียนรู้คำตั้งแต่ในอยู่ท้อง
ต่อไปนี้เวลาจะพูดอะไรใกล้ๆ คนท้องอาจต้องระวัง เพราะทารกที่อยู่ในครรภ์กำลังฟังเสียงพวกคุณอยู่ ผลงานวิจัยพบว่า ทารกสามารถจดจำคำบางคำได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และยังจำคำๆ นั้นได้เมื่อเขาเกิด

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,