พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เปลปกป้อง PETE เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทันใจ ไม่แพร่เชื้อ

สวทช. ร่วมกับศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที พัฒนา เปลปกป้อง PETE (พีท) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ประกอบด้วยระบบสร้างและควบคุมแรงดันลบ ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เชื้อสูงถึง 99.995%

continue reading »