สวทช. ร่วมกับศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที พัฒนา เปลปกป้อง PETE (พีท) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ประกอบด้วยระบบสร้างและควบคุมแรงดันลบ ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เชื้อสูงถึง 99.995% และตัวแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตจากวัสดุที่นำเข้าเครื่อง X-ray และอุโมงค์ CT scan ได้เลย ช่วยลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตอนตรวจวินิจฉัย ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และลดภาระงานของบุคลากรการแพทย์

เปลปกป้อง PETE ใช้งานได้สะดวก สามารถพับเก็บ หิ้ว ลาก หรือสะพายหลังได้ ประหยัดพื้นที่ เหมาะกับการใช้งานบนรถพยาบาลร่วมกับเตียงพยาบาล มีความแข็งแรงรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้กว่า 250 กิโลกรัม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,