Conicle RE:D เปลี่ยนการเรียนรู้ สู่ประสบการณ์ใหม่

เปิดมุมมองใหม่ของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือช่วงวัย แต่กลายมาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เราต้องเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจ ทั้งการพัฒนาทักษะความรู้เดิมที่มี หรือเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกนาที เพื่อไม่ให้ใครต้องล้าหลัง และผ่านเข้าสู่ยุคถัดไป ไปด้วยกัน

continue reading »