เปิดมุมมองใหม่ของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือช่วงวัย แต่กลายมาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เราต้องเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจ ทั้งการพัฒนาทักษะความรู้เดิมที่มี (Reskill) หรือเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ (Upskill) ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกนาที เพื่อไม่ให้ใครต้องล้าหลัง และผ่านเข้าสู่ยุคถัดไป ไปด้วยกัน โดย คุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Conicle สตาร์ทอัพไทยเพื่อการเรียนรู้ในองค์กรชั้นนำ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,