พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง ด้วยแอปพลิเคชัน Wolf Inc

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง ด้วยแอปพลิเคชัน Wolf Inc

continue reading »