บทบาทและเป้าหมายของหน่วยงานในการพัฒนาเด็กพันธุ์ใหม่

เสวนาเรื่อง “บทบาทและเป้าหมายของหน่วยงานในการพัฒนาเด็กพันธุ์ใหม่” โดยผู้บริหารองค์กรหน่วยงานจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จะนำเสนอแนวคิด บทบาท และเป้าหมายของหน่วยงานในการพัฒนาเด็กพันธุ์ใหม่ ดำเนินรายการโดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน.

continue reading »