เสวนาเรื่อง “บทบาทและเป้าหมายของหน่วยงานในการพัฒนาเด็กพันธุ์ใหม่” โดยผู้บริหารองค์กรหน่วยงานจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จะนำเสนอแนวคิด บทบาท และเป้าหมายของหน่วยงานในการพัฒนาเด็กพันธุ์ใหม่ ดำเนินรายการโดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 “ร่วมสร้างเด็กพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคตไทย” วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556ตอนที่ 1


ตอนที่ 2

 

Tags: , , , , , , ,