พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Z-Baby แอพพลิเคชันเฝ้าติดตามลูกน้อยในครรภ์มารดา

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แอพพลิเคชันเฝ้าติดตามลูกน้อยในครรภ์มารดา

continue reading »