พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยระบบ Bioreactor

สวทช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจอายุยาว อย่างปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และอินทผาลัม โดยใช้ระบบอาหารเหลว แทนการใช้ระบบอาหารแข็ง และใช้ระบบ Bioreactor แบบกึ่งจม หรือ Temporary Immersion System (TIS)

continue reading »