สวทช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจอายุยาว อย่างปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และอินทผาลัม โดยใช้ระบบอาหารเหลว แทนการใช้ระบบอาหารแข็ง และใช้ระบบ Bioreactor แบบกึ่งจม หรือ Temporary Immersion System (TIS)

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ผลิตต้นอ่อนได้เร็วขึ้น 3-4 เท่า ทันต่อความต้องการของตลาด ลดต้นทุน และแรงงาน นอกจากนั้น เทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้ควบคุมสารอาหาร เพื่อกระตุ้นให้พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น สมุนไพรตระกูลขมิ้น ให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นตามความต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,