พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แผ่นฟิล์มหอม สำหรับเพิ่มกลิ่นให้กับเครื่องดื่ม

นาโนเทค / สวทช. ได้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการนาโนไทยแลนด์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการนำนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้

continue reading »