พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Magik Growth นอนวูฟเวนเพื่อการเพาะปลูก

ทีมวิจัย สวทช. พัฒนา Magik Growth นอนวูฟเวนเพื่อการเกษตรชนิดสปันบอนด์ วัสดุมีโครงสร้างโปร่ง ระบายน้ำและอากาศได้ดี คัดช่วงแสงที่เหมาะสมผ่านตัววัสดุเข้าไปยังพืชได้ โดยนักวิจัยได้ออกแบบวัสดุเป็น 3 ประเภท คือ ถุงปลูก ถุงห่อผลไม้ และแผ่นคลุมดิน ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดนี้ ทนทานต่อการใช้งาน และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

continue reading »