ทีมวิจัย สวทช. พัฒนา Magik Growth นอนวูฟเวนเพื่อการเกษตรชนิดสปันบอนด์ วัสดุมีโครงสร้างโปร่ง ระบายน้ำและอากาศได้ดี คัดช่วงแสงที่เหมาะสมผ่านตัววัสดุเข้าไปยังพืชได้ โดยนักวิจัยได้ออกแบบวัสดุเป็น 3 ประเภท คือ ถุงปลูก ถุงห่อผลไม้ และแผ่นคลุมดิน ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดนี้ ทนทานต่อการใช้งาน และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์พบว่า Magik Growthสามารถช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ลดอัตราการสูญเสียระหว่างการปลูก และอัตราการเสียหายของผลผลิตได้เป็นอย่างดี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,