พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การใช้ระบบนำส่งเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทย

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การใช้ระบบนำส่งเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทย

continue reading »