รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การใช้ระบบนำส่งเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,