ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ยางยุคใหม่ ช่วยไทย ช่วยโลก

กระบวนการแปรรูปน้ำยางสดนั้นก่อให้เกิดของเสียและสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสูญเสียเนื้อยางบางส่วนไปในกระบวนการผลิต ทว่าปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนางานวิจัย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งยังช่วยลดปัญหามลภาวะอันเกิดจากอุตสาหกรรมยาง

continue reading »