พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เวทีการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เวทีการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต

continue reading »