ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน อาหารเพื่อผู้สูงวัย

นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ทางกายภาพของอาหาร พร้อมปรับปรุงสูตร และกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ

continue reading »