พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อสังคม

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การประกวดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อสังคม

continue reading »