รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การประกวดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อสังคม

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,