พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ตอบโจทย์ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัทลิฟเบทเทอร์อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นบริษัทรับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่มีแนวคิดจะนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในระบบการผลิต จึงร่วมกับ ITAP สวทช. พัฒนาเครื่องจักร ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายพื้นฐาน สำหรับกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ได้แก่ เครื่องยกไม้ในโรงงาน ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เช่น แขนกลที่ทันสมัย โปรแกรม PLC ระบบบาร์โค้ดเพื่อควบคุมสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และการเชื่อมโยงระบบวางแผนการผลิต

continue reading »