บริษัทลิฟเบทเทอร์อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นบริษัทรับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่มีแนวคิดจะนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในระบบการผลิต จึงร่วมกับ ITAP สวทช. พัฒนาเครื่องจักร ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายพื้นฐาน สำหรับกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ได้แก่ เครื่องยกไม้ในโรงงาน ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เช่น แขนกลที่ทันสมัย โปรแกรม PLC ระบบบาร์โค้ดเพื่อควบคุมสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และการเชื่อมโยงระบบวางแผนการผลิต

ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ ช่วยให้บริษัทคาดการณ์ และวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ลดปัญหาด้านการจัดการสต๊อก ลดการใช้แรงงานคน ช่วยประหยัดต้นทุน และยังลดปัญหาด้านสุขภาพ และความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ของพนักงานจากการยกแผ่นไม้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,