• ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ

  ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ

  คณะวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสื้อดมกลิ่นกายขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้า และระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหย ประเภทแอมโมเนีย ไตรเอทิลอะมีน และอะซิโตน ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เสื้อดมกลิ่น

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เสื้อดมกลิ่น

  เทคโนโลยีการตรวจวัดสุขภาพแบบสวมใส่ที่มีอยู่จะตรวจวัดทางสรีรวิทยา และชีวจลศาสตร์ ยังไม่มีที่ตรวจวัดทางด้านเคมี ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้า และระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหย ประเภทแอมโมเนีย ไตรเอทิลอะมีน และอะซิโตน ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์

  continue reading »