เทคโนโลยีการตรวจวัดสุขภาพแบบสวมใส่ที่มีอยู่จะตรวจวัดทางสรีรวิทยา และชีวจลศาสตร์ ยังไม่มีที่ตรวจวัดทางด้านเคมี ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้า และระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหย ประเภทแอมโมเนีย ไตรเอทิลอะมีน และอะซิโตน ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์

ทีมวิจัยพบว่า เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้านี้ ตรวจวัด วิเคราะห์ แยกแยะกลิ่นตัวอย่างที่ถูกขับออกมาจากร่างกาย เช่น กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นลมหายใจ กลิ่นรักแร้ได้ดี จึงนำไปทำต้นแบบเสื้อดมกลิ่น ซึ่งใช้ประเมินสภาวะสุขภาพจากกลิ่นกายของผู้สวมใส่ได้ โดยคนที่มีกลิ่นกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกาย เช่นระบบการทำงานของไต นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , ,