ฮับเบิลคาสท์ : ไขปริศนาจักรวาลกับฮับเบิล ตอนที่ 48 : สังเกตการณ์กาแล็กซีแอนโดรเมดา

เมื่อกล้องฮับเบิลสังเกตกาแล็กซีแอนโดรเมดา ทำให้เราพบว่ามีบริเวณที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกาแล็กซีนี้ เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่อยู่ไกลออกไประหว่างดวงดาว และบริเวณที่กว้างใหญ่นี้ เราสามารถมองผ่านกาแล็กซีแอนโดรเมดาไป แล้วได้เห็นกาแล็กซีที่อยู่ไกลๆ เบื้องหลังมากมาย

continue reading »