กาแล็กซีแอนโดรเมดาคือหนึ่งในกลุ่มนั้น มันอยู่ใกล้โลกมากกว่ากาแล็กซีรูปทรงกังหันแห่งอื่น ๆ ทำให้เราสามารถสังเกตการณ์ได้เป็นอย่างดี ที่จริงกาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นวัตถุที่มีขนาดปรากฏใหญ่มากบนท้องฟ้า ใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงหลายเท่า แต่มันมีแสงจางมาก ๆ จากการที่กาแล็กซีอยู่ไม่ไกลมาก และประสิทธิภาพที่เยี่ยมยอดของกล้องฮับเบิล ที่อยู่เหนือบรรยากาศโลก มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ห่างจากวัตถุก้อนขุ่นมัวนี้ เพราะเมื่อกล้องฮับเบิลสังเกตกาแล็กซีแอนโดรเมดา ทำให้เราพบว่ามีบริเวณที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกาแล็กซีนี้ เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่อยู่ไกลออกไประหว่างดวงดาว และบริเวณที่กว้างใหญ่นี้ เราสามารถมองผ่านกาแล็กซีแอนโดรเมดาไป แล้วได้เห็นกาแล็กซีที่อยู่ไกลๆ เบื้องหลังมากมาย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,