• พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ไวรัสตัวแทนสำหรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ไวรัสตัวแทนสำหรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19

  สวทช. วิจัยและพัฒนาวิธีการสร้างไวรัสตัวแทน หรือ Pseudotyped virus สำหรับไวรัสชนิดต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ โดยการปรับโครงสร้างของไวรัสให้มีการแสดงออกของโปรตีนที่ไวรัสที่ต้องการ จากข้อมูลรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่เผยแพร่หลังจากที่มีการถอดรหัสสายพันธุ์ต่างๆ สำเร็จ ซึ่งทีมวิจัยได้สร้างไวรัสตัวแทนที่มีการแสดงออกโปรตีนสไปก์ (Spike) ของไวรัสซาร์โควีทู (SARS-CoV-2) บนผิวของไวรัสตัวแทนขึ้นในห้องปฏิบัติการได้เป็นผลสำเร็จ

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบบริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า Face Verification

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบบริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า Face Verification

  สวทช. พัฒนา “Face Verification” เทคโนโลยีระบบรู้จำใบหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตน ในเรื่องการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของไทย ให้แก่แรงงานต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารราชการ โดย สวทช. และสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคใช้ระบบ MOPHIC สร้างเลข 13 หลักแทนเลขประจำตัวประชาชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข เข้าสู่ระบบหมอพร้อม

  continue reading »

   
   
 • การสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม”

  การสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม”

  เนื่องจากโรคระบาดทำให้คนเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพและความงามมากขึ้น อีกทั้งจากการส่งเสริมของภาครัฐที่ได้ผลักดันผลงานวิจัย ด้านนวัตกรรมทาง ด้านสุขภาพและความงาม และการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) ในการนำผลงานเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น ประกอบกับการมีจุดแข็งจากโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ทั้งกระบวนการผลิตและเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ

  continue reading »

   
   
 • ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)”

  ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)”

  “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)” เป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด-19 พัฒนาโดยทีมวิจัยไบโอเทค สวทช. เป็นการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของสุกรที่เป็นความเชี่ยวชาญเดิมของทีมวิจัยผนวกกับเทคโนโลยีที่เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานคือ ELISA มาพัฒนาต่อยอดได้ทันท่วงที จึงทำให้ชุดตรวจนี้สำเร็จรูปพร้อมใช้งานสำหรับตรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคโควิด-19 เชิงปริมาณ ที่สามารถใช้ตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีน และได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

  continue reading »

   
   
 • ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว

  ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว

  ชุดตรวจ COXY-AMP ใช้เทคนิคแลมป์ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ SARS-CoV-2 ร่วมกับการอ่านผลด้วยสี มีขั้นตอนการทดสอบเพียงขั้นตอนเดียว ใช้เครื่องมือราคาไม่แพง มีความไว และความจำเพาะสูง ให้ผลตรวจแม่นยำ 97% ทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 75 นาทีหลังจากการสกัดสารพันธุกรรมของไวรัส และสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า โดยสังเกตการเปลี่ยนสีของสารในหลอดทดสอบ

  continue reading »